GRUPA AZOTY – konsolidacja w SAP BPC

GRUPA AZOTY

Rozwiązanie SAP BPC do konsolidacji sprawozdań finansowych Grupy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uczestniczymy we wdrożeniu systemu do konsolidacji sprawozdań finansowych Grupy w systemie SAP BPC wg standardu MSR. Sprawozdania obejmują częstotliwość konsolidacji miesięczną (zarządcze) oraz kwartalną (sprawozdania giełdowe).

    Zakres prac obejmuje:

  • konsolidację finansową (bilans, RZiS, CF, noty)
  • konsolidację zarządczą
  • konsolidację planów.

Comments are closed.