Największe w Polsce wdrożenie RE-FX w PKP S.A.

PKP S.A. – Wystartował RE-FX

Uruchomienie produktywne największego rozwiązania RE-FX w Polsce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wielomiesięczny wysiłek zespołu ABILE w PKP S.A. zwieńczony sukcesem! Było to jedno z największych wdrożeń modułu zarządzania nieruchomościami w Europie. Wyzwanie stanowiły zarówno liczba obiektów i umów ewidencjonowanych w module RE-FX, elastyczność obliczeniowa systemu pod względem różnorodności metod, jak również kompleksowa automatyzacja i integracja z modułem FI (rozliczenia międzyokresowe, obsługa VAT nie do odliczenia, ewidencja kosztów uzyskania przychodów, zaokrąglenia zobowiązań podatkowych).

Obecnie system obsługuje ewidencję ponad 30 tys. umów najmu/dzierżawy z automatyczną obsługą wystawiania faktur sprzedaży oraz indeksowania umów. Dzięki unikalnym rozwiązaniom i automatyzacji tworzenia dokumentów księgowych, całość procesu fakturowania i ewidencji sprzedaży może być realizowana przez pracowników z różnych działów Organizacji. Algorytmizacja procedur podatkowych (w zakresie podatku VAT i CIT) pozwoliła na uszczelnienie ewidencji i eliminację błędów przy jednoczesnym znacznym odciążeniu pracowników księgowości. Ponadto system wspomaga użytkownika w generowaniu dokumentów: deklaracji podatkowych oraz korespondencji związanej z prowadzeniem umów najmu/dzierżawy.

Comments are closed.