Największy projekt SAP w Sektorze Publicznym w Polsce

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Największy projekt wdrożenia SAP w Sektorze Publicznym w Polsce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Od października 2011 roku uczestniczymy w, jak do tej pory, największym w Polsce projekcie wdrożenia systemu Rozwiązania Branżowego dla Sektora Publicznego (IS-PS).
Cały projekt przewiduje wdrożenie systemu SAP we wszystkich sądach w Polsce, poczynając od Sądów Rejonowych poprzez Sądy Okręgowe a kończąc na Sądach Apelacyjnych. Docelowo jest to wdrożenie w ok. 400 jednostkach organizyjnych.
Abile Consulting jest odpowiedzialne za wdrożenie modułów SAP CO (Rachunkowość Zarządcza) i SAP FM (Rachunkowość Budżetowa) w projekcie pilotażowym dla Apelacji Wrocławskiej. Jest to wdrożenie dla ok. 38 jednostek gospodarczych.
Zakres funkcjonalny wdrożenia obejmuje następujące moduły:

 • FI – Rachunkowość Finansowa
 • FIAA – Zarządzanie Majątkiem Trwałym
 • PS – Systemy Projektowe
 • CO – Controlling
 • FM – Rachunkowość Budżetowa
 • PSCD – Rachunkowość wg Kont Umów
 • HR-PA – Kadry
 • HR-PY – Płace
 • PCP – Planowanie Kosztów Pracowniczych
 • BPC – Business Planning & Consolidation
 • BW – Hurtownia Danych

Ostatecznie kwietniu 2013 zakończyliśmy okres wsparcia po starcie produktywnym dla Apelacji Wrocławskiej.

Comments are closed.