SAP EPM Business Planning and Consolidation Zintegrowane podejście do planowania i konsolidacji

          W dniu 20 maja 2014 roku w siedzibie SAP Polska w Warszawie odbyło się seminarium współorganizowane przez firmy Abile i SAP, zatytułowane „SAP EPM Business Planning and Consolidation Zintegrowane podejście do planowania i konsolidacji”, którego tematem przewodnim były aplikacje do planowania i konsolidacji oparte na technologii Business Intelligence i Business Objects.

          Na seminarium przybyli licznie przedstawiciele różnych branż zainteresowani tematyką oraz nowoczesnymi rozwiązaniami jakie oferuje w swoim portfolio SAP. Abile, jako jeden z najprężniej rozwijających się partnerów i najbardziej doświadczony w pracy z SAP BPC, przyjął jako temat przewodni cyklu prezentacji zintegrowane podejście do wdrożeń aplikacji BPC, polegające na umiejscowieniu w tym wspólnym środowisku rozwiązań zarówno dla modeli planowania, budżetowania, konsolidacji planów, konsolidacji zarządczej, statutowej oraz giełdowej.

          Dla podmiotów gospodarczych a w szczególności (choć nie tylko) grup kapitałowych właściwe i elastyczne modelowanie planowania oraz automatyzacja procesów konsolidacyjnych są kluczowe zarówno w bieżącym monitorowaniu rzeczywistości jak określaniu kierunków rozwoju. Wspomaganie informatyczne tych procesów elastycznym narzędziem, jakim jest SAP BPC staje się niezwykle istotne w kontekście m.in. czasu uzyskania informacji niezbędnych do zarządzania spółką czy całą grupą kapitałową jak również jakości danych w oparciu o które podejmowane są decyzje i wyznaczane ścieżki na kolejne lata. Planowanie i raportowanie danych rzeczywistych w grupach kapitałowych mogą i często funkcjonują jako całkowicie odrębne źródła informacji również w kontekście sposobu ich pozyskiwania, jednak wydaje się, że dopiero centralizacja danych we wspólnej bazie i opracowanie ich przy wykorzystaniu wspólnych dla planów i wykonania mechanizmów konsolidacyjnych pozwala na prawdziwie spójną informację.

          Rozpatrując oba elementy: szeroko rozumiane planowanie i konsolidację, warto podkreślić zależność procesów konsolidacyjnych od zapotrzebowania informacyjnego zgłaszanego m.in. przez środowisko zewnętrzne (właściciele, ekonomia, ustawodawca etc.). Jednym z celów planowania jest ścieżka wytyczania kierunku rozwoju firmy, nie tylko z perspektywy finansowej, ale patrząc na zagadnienie szerzej, w aspekcie logistycznym, zarządzania inwestycjami, personelem czy strategicznym.

          Podczas seminarium, konsultanci Abile zaprezentowali swoje doświadczenia i wiedzę merytoryczną opartą na szeregu wdrożeń aplikacji konsolidacyjnych, w tym również SAP BPC, przeprowadzonych w ostatnich latach. Ciekawą propozycją gospodarzy było zaproszenie jako prelegenta Klienta Abile, który podzielił się z uczestnikami seminarium swoimi najświeższymi doświadczeniami z projektu i startu produktywnego rozwiązania zaimplementowanego w SAP BPC. Wystąpienia przedstawicieli Abile poprzedzone były prezentacjami przedstawicieli SAP AG i SAP Polska, którzy przedstawili najnowsze trendy i perspektywy rozwoju produktów klasy BI.

          Zintegrowane podejście do wdrożeń SAP BPC może stanowić ważki element w budowaniu strategii rozwoju zasobów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie. Podczas seminarium uczestnicy mieli możliwość posłuchać o idei zintegrowanych wdrożeń. Przekonać się jak takie wdrożenia wyglądają i na ile cele projektowe zostały osiągnięte w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się rozbudowywać bazy wiedzy, zasobów i informacji w oparciu o najnowsze wersje rozwiązań z grupy produktowej EPM (Enterprise Performance Management), której BPC jest jednym z głównych elementów.

          Abile zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane wdrożeniem rozwiązań SAP a w szczególności SAP BPC. Państwa problemy, to nasze wyzwania!

Zespół ABILE

Kontakt: biuro@abile.pl

http://events.sap.com/pl/2014-05-epm/pl/home

Comments are closed.