Konsolidacja – Spojrzenie z lotu ptaka

Gospodarka rynkowa, niezależnie od koniunktury, wiąże się z przepływami kapitału. Przejęcia, wydzielenia, połączenia spółek będące efektem tych przepływów stawiają przed zarządzającymi grupami kapitałowymi potrzebę szybkiego pozyskania informacji o sytuacji w grupie.
Równocześnie do służb księgowych zgłaszane jest zapotrzebowanie na szybkie sporządzanie sprawozdań finansowych grupy – zarówno o charakterze zewnętrznym jak wewnętrznym o różnym poziomie złożoności, szczegółowości, dokładności.

W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie, klienci coraz częściej zgłaszają chęć wykorzystywania narzędzi usprawniających sporządzanie szybkich wielowymiarowych sprawozdań, wykorzystujących mechanizmy wyłączeniowe dla prezentacji obrazu finansowego grupy.
Narzędzia tej klasy pozwalają na tworzenie modelu konsolidacji dla grup kapitałowych, również tych, posiadających wieloszczeblowe struktury i powiązania.
Nasze doświadczenia projektowe w zakresie wdrożeń narzędzi konsolidacyjnych SAP pozwoliły wyraźnie zidentyfikować najczęściej spotykane tematy, krytyczne z punktu widzenia skuteczności implementacji właściwego modelu wyłączeń konsolidacyjnych. Należą do nich m.in.:

  • określenie stosownego poziomu szczegółowości informacji uzgodnieniowej i wyłączeniowej tak, aby możliwe było uzyskanie eliminacji zarówno w sprawozdaniu finansowym jak w notach do poszczególnych pozycji sprawozdawczych
  • zapewnienie wiarygodnych danych ze spółek, umożliwiających wykorzystanie modelu konsolidacji
  • określenie modelu wyłączeń marż w zapasach i innych aktywach, wiarygodna klasyfikacja grup aktywów wg kategorii marżowych
  • stosowna szczegółowość wyłączeń na aktywach trwałych oraz zapewnienie odpowiednio szczegółowych i wiarygodnych danych do tych wyłączeń
  • wyróżnienie segmentów działalności dla odpowiedniej prezentacji sprawozdań grupy, spełnienie wymogów giełdowych oraz pozyskanie odpowiednio szczegółowych danych dla eliminacji tego typu
  • uzyskanie odpowiedniej szczegółowości danych planowych, analogicznej do sprawozdań rzeczywistych.

Umiejętność rozstrzygnięcia tych wątpliwości i późniejszej implementacji rozwiązań w modelu konsolidacyjnym w systemie jest czynnikiem gwarantującym skuteczność i aktualność narzędzia informatycznego stosowanego do wspomagania działań konsolidacyjnych.
Narzędzia konsolidacyjne SAP posiadają szereg mechanizmów do budowy i administracji rozwiązania konsolidacyjnego. Mechanizmy te wspomagają zarówno przygotowanie sprawozdań jednostkowych spółek do konsolidacji, dostosowanie sprawozdań do optyki i wymogów grupy, przeliczenie sprawozdań spółek zagranicznych, kontrolę spójności sprawozdań na każdym etapie sporządzania sprawozdań, uzgodnienia pomiędzy spółkami grupy, jak również automatyzację masowych algorytmizowanych korekt konsolidacyjnych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z dedykowanym zespołem Abile specjalizującym się we wdrażaniu narzędzi konsolidacyjnych SAP, prowadzonym przez panią Martę Paszkiewicz.
Kontakt: marta.paszkiewicz@abile.pl

Comments are closed.