RE-FX

Unikalne rozwiązania w obszarze zarządzania nieruchomościami RE-FX

Flexible Real Estate Management jest sporadycznie implementowaną funkcjonalnością systemu SAP ERP mimo tego, że w wielu sektorach gospodarki procesy zarządzania nieruchomościami są typowymi procesami. Od sektora produkcyjnego, po usługowy i publiczny zarządzanie nieruchomościami pełni mniej lub bardziej istotną rolę w prowadzeniu biznesu. Skąd więc tak stosunkowo mały udział tych wdrożeń w produktach SAP ERP? Jednym z czynników jest z pewnością mała znajomość produktu, a co z tym idzie, niewystarczająca oferta rynku usług konsultingowych.
Naprzeciw tym wyzwaniom, nasza spółka od początku powstania, jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju, postawiła sobie za cel realizację wdrożeń modułu
RE-FX. Początkowo były to projekty w wąskim zakresie wykorzystujące bogate możliwości modułu RE-FX a związane z obsługą podatku od nieruchomości i innych opłat parapodatkowych. Prawdziwym wyzwaniem okazał się projekt w PKP S.A. – jedno z większych wdrożeń modułu RE-FX w Europie. O zakresie i wielkości wdrożenia świadczą liczby obiektów obsługiwanych przez system SAP:

  • ok. 45 tys. umów przychodowych
  • ok. 15 tys. umów kosztowych
  • ok. 3 tys. umów podatkowych
  • ewidencja geodezyjna – ok. 110 tys. działek geodezyjnych
  • ewidencja zarządcza – ok. 140 tys gruntów ok. 80 tys budynków i budowli, 110 tys. obiektów najmu
  • ok. 100 tys. biznes partnerów – kontrahentów związanych z obsługą procesów zarządzania nieruchomościami (najemcy, dostawcy mediów, jednostki wewnętrzne PKP S.A., urzędy gmin, starostwa i inne urzędy).

Wyzwaniem w projekcie była nie tylko ilość obiektów i umów ewidencjonowanych w module RE-FX mająca znaczący wpływ na proces migracji danych. Etap ten dzięki elastyczności wypracowanych przez ABILE narzędzi migracyjnych został znacznie skrócony mimo niespotykanego w innych procesach migracyjnych stopnia skomplikowania danych. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu funkcji edycji migrowanych danych, ich przetwarzania przez wielu użytkowników jednocześnie oraz uzależnieniu od struktur danych w dotychczasowych użytkowanych systemach (zamiast wprowadzania struktur zależnych od rozwiązań w systemie SAP).
Istotnym aspektem wdrożenia było zapewnienie elastyczności obliczeniowej systemu pod względem różnorodności metod kalkulacji, jak również kompleksowa automatyzacja integracja z modułem FI (rozliczenia międzyokresowe, obsługa VAT nie do odliczenia, ewidencja kosztów uzyskania przychodów, zaokrąglenia zobowiązań podatkowych). Dzięki unikalnym rozwiązaniom i automatyzacji tworzenia dokumentów księgowych całość procesu fakturowania i ewidencji sprzedaży może być realizowana przez pracowników z działów merytorycznych. Algorytmizacja procedur podatkowych (w zakresie podatku VAT i CIT) pozwoliła na uszczelnienie ewidencji i eliminację błędów, przy jednoczesnym znacznym odciążeniu pracowników księgowości sprowadzając ich rolę do weryfikacji i kontroli dokumentów księgowych tworzonych przez system SAP, a inicjowanych przez pracowników działów merytorycznych. System SAP RE-FX wspomaga ponadto użytkownika w generowaniu dokumentów: deklaracji podatkowych oraz korespondencji związanej z prowadzeniem umów najmu/dzierżawy (np. powiadomienie o indeksacji, wezwanie do przekazania przedmiotu najmu, rozwiązanie umowy), przypomina o ważnych terminach (np. terminy przeglądów instalacji elektrycznych) oraz przechowuje elektroniczne wersje dokumentów powiązane z obiektami nieruchomości (m.in.gruntami, budynkami, umowami).
Zapraszamy Państwa do kontaktu z zespołem ABILE, posiadającym unikalne doświadczenia we wdrożeniach modułu RE-FX, w tym jednego z największych wdrożeń w Europie w PKP S.A.

mail Kontakt: grzegorz.wojciechowski@abile.pl

Comments are closed.