Rozwiązania

Na przełomie lat wypracowaliśmy szereg unikalnych kompetencji systemowych i biznesowych, uczestnicząc we wdrożeniach zarówno podstawowych funkcjonalności składających się na ERP, NW, jak i specjalizowanych systemów SAP służących m.in. wspomaganiu zarządzania strategicznego firm i grup kapitałowych, obsłudze relacji z klientami, obsłudze specyficznych wymagań sektorowych i branżowych. Jesteśmy współtwórcami wielu ciekawych, unikalnych i często autorskich rozwiązań i podejść projektowych, znakomicie uzupełniających standardowe funkcjonalności systemów SAP.
Obok wdrożeń rozmaitych funkcjonalności ERP, ogniskujemy swoje zainteresowanie i wiedzę ekspercką na następujących obszarach biznesowych:

 • Konsolidacja sprawozdań grup kapitałowych

  Nasi konsultanci uczestniczyli w większości udanych wdrożeń rozwiązań dla sprawozdawczości skonsolidowanej prowadzonych w Polsce w oparciu o różne systemy SAP (FI-SL, EC-CS, SEM-BCS, SAP BPC). Posiadamy duże doświadczenie w tej dziedzinie, które wciąż poszerzamy, będąc na bieżąco zarówno z zagadnieniami merytorycznymi, jak systemowymi.

  Jesteśmy współautorami – wraz z naszym Klientem ABC Data S.A. pierwszego uruchomionego produktywnie rozwiązania dla konsolidacji sprawozdań finansowych w systemie SAP BPC w Polsce.

   Zapraszamy do odwiedzenia stron, gdzie dzielimy się naszymi doświadczeniami:

z wdrożeń systemów do konsolidacji

Konsolidacja – spojrzenie z lotu ptaka

 • Zarządzanie Nieruchomościami

  Flexible Real Estate Management jest rzadko wdrażaną funkcjonalnością systemu SAP ERP, pomimo tego, że w wielu sektorach gospodarki zarządzanie nieruchomościami jest procesem typowym i podstawowym. Jedną z przyczyn jest niewielka oferta rynku usług konsultingowych.
  Cele strategiczne ABILE obejmują wdrożenia modułu RE-FX.

  Początkowo realizowaliśmy projekty w wąskim zakresie, wykorzystujące bogate możliwości modułu RE-FX, związane z obsługą podatku od nieruchomości i innych opłat parapodatkowych. Prawdziwym wyzwaniem i ważnym dla nas doświadczeniem stał się projekt w PKP S.A. – jedno z największych wdrożeń modułu RE-FX w Europie.

   Zapraszamy do odwiedzenia stron, gdzie dzielimy się naszymi doświadczeniami

z wdrożeń systemu do zarządzania nieruchomościami

 • Rozwiązania dla Sektora Publicznego

  Wdrożenia systemu SAP w instytucjach Sektora Publicznego wiążą się z zupełnie odmiennymi wyzwaniami merytorycznymi niż wdrożenia systemów w sektorze prywatnym. Kluczową umiejętnością Wykonawcy jest świadomość odmienności rachunkowości budżetowej i umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi systemowych w kontekście potrzeb instytucji publicznych. Istotnym narzędziem do zarządzania finansami publicznymi jest moduł Rachunkowości Budżetowej SAP FM (Funds Managaement).

  W ABILE pracują najbardziej doświadczeni eksperci w obszarze wdrożeń SAP dla sektora publicznego w Polsce. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami w celu zainicjowania współpracy w tym wymagającym, ale jakże ciekawym pod względem potencjału korzyści polu zastosowań IT.

   Zapraszamy do odwiedzenia stron, gdzie dzielimy się naszymi doświadczeniami

z wdrożeń rozwiązań dla sektora publicznego

 • CRM – Zarządzanie relacjami z klientami

  Na przestrzeni ostatniej dekady mieliśmy okazję obserwować w polskich przedsiębiorstwach pogłębianie świadomości biznesowego potencjału rozwiązań CRM. Początkowo hasło CRM miało dla nas i klientów konotacje niemal magiczne. Samo wdrożenie miało sprawić, że firma zacznie się dynamicznie rozwijać, a relacje z klientami zaistnieją automatycznie. Praktyka zweryfikowała nasze, lekko naiwne przekonania. My zaś, z biegiem kolejnych wdrożeń zaczęliśmy rozumieć, co należy zrobić w kontekście polskiej rzeczywistości, aby wdrożenie CRM miało sens.

  Jesteśmy współautorem – wraz z naszym Klientem Classen-Pol S.A. – pierwszego uruchomionego produktywnie CRM w wersji 7.0 w Polsce.

   Zapraszamy do odwiedzenia stron, gdzie dzielimy się naszymi doświadczeniami

z wdrożeń systemów CRM

z wdrożenia systemu CRM u klienta Classen-Pol S.A.

 • ERP i NW

  Wdrożenie systemu klasy ERP jest dla każdego przedsiębiorstwa operacją na żywym organizmie. Jej wynik w dużej mierze zależy od przygotowania całego procesu, który powinien wystartować znacznie wcześniej, zanim zespół wykonawcy przekroczy progi spółki i zada pierwsze szczegółowe pytania.

  Kluczem do skutecznej realizacji wdrożeń jest znalezienie doświadczonych partnerów w pełnym cyklu projektowym i przedwdrożeniowym – służymy Państwu pomocą i doświadczeniem.

   Zapraszamy do odwiedzenia stron, gdzie dzielimy się naszymi doświadczeniami

z wdrożeń SAP ERP

 • Business Intelligence – QLIK

  Qliknowoczesne, pełnowymiarowe narzędzia analityczne klasy Business Intelligence służące do przeprowadzania intuicyjnych, samodzielnych prezentacji, analiz, raportów w kluczowych dla działania przedsiębiorstwa obszarach biznesowych. W świecie, gdzie rosnącego znaczenia nabiera konieczność szybkiego podejmowania decyzji na podstawie ogromnej ilości danych oraz dynamicznych ich zmian jest to narzędzie niezwykle pomocne w pracy menedżera. Możliwość szybkiego generowania spersonalizowanych raportów ad-hoc sprawia, że podejmowanie decyzji nigdy nie było tak łatwe. Użytkownik każdego szczebla organizacji może tworzyć analizy, raporty, wizualizacje na własne potrzeby.

 •  Co wyróżnia produkty QLIK

Comments are closed.