TOP5 sposobów na ERP w chmurze

Nawet 66% wydatków firm przeznaczonych na oprogramowanie do końca 2025 roku zostanie zainwestowane w aplikacje w chmurze, podaje Gartner. Raport „Market Impact: Cloud Shift 2022 Through 2025” prognozuje, że kwota inwestycji firm w orogramowanie cloud computing urośnie o 1,8 mld dolarów już za 3 lata. Eksperci Abile podsumowali 5 najpopularniejszych modeli działania systemów ERP wykorzystujących chmurę.

– Obserwujemy wzmożone zainteresowanie technologią cloud w obszarze systemów ERP. Transformacja cyfrowa to już nie tylko popularne w mediach hasło, ale realny trend rynkowy, pokazujący siłę branży IT. Właściciele firm niemal każdego sektora inwestują w rozwiązania cyfrowe umożliwiające sprawniejsze pozyskiwanie klientów i zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa. Systemy ERP w chmurze zyskują przewagę dzięki elastyczności i łatwiejszej kontroli kosztów. W wielu wypadkach da się oszczędzić pokaźne kwoty, które w przeszłości inwestowane były w lokalną infrastrukturę niezbędną do uruchomienia ERP klasy enterprise – podkreśla Mariusz Gołębiewski z Abile Consulting.

Chmura publiczna

Popularny model udostępniania zasobów IT w chmurze to chmura publiczna. W tym modelu po stronie dostawcy spoczywa odpowiedzialność za oprogramowanie w modelu SaaS, ale też jego hostowanie i dostarczanie użytkownikom mocy obliczeniowej. Ważną cechą chmury publicznej jest jej współdzielenie z innymi użytkownikami. W praktyce to optymalne kosztowo rozwiązanie, które jednocześnie ogranicza do minimum zaangażowanie po stronie firmowego działu IT.

Chmura prywatna

Chmura prywatna wykorzystuje podobną infrastrukturę jak chmura publiczna, z tym zastrzeżeniem, że fizyczna infrastruktura i całe oprogramowanie wykorzystywane są wyłącznie przez jedną firmę. Atutem tego rozwiązania jest bezpieczeństwo i większy poziom personalizacji. Nadal jednak organizacje korzystające z tego modelu licencjonowania oprogramowania i mocy obliczeniowej mogą cieszyć się elastycznością – dostępem do oprogramowania ERP, które serwisowane jest i aktualizowane po stronie dostawcy.

Chmura hybrydowa

Nadal dość popularnym modelem jest tzw. chmura hybrydowa. Łączy ona oprogramowanie dostępne fizycznie po stronie klienta (hostowane i serwisowane przez wewnętrzny dział IT) oraz chmurę publiczną lub prywatną. Chmurę hybrydową używają organizacje, które są w trakcie przechodzenia na w pełni zdalne systemy ERP, jak SAP S/4 HANA. Proces migracji wymaga często przenoszenia wielu krytycznych dla firmy zbiorów danych, stąd atuty hybrydowego rozwiązania dla firm, które planują pełną migrację do zdalnego ERP serwisowanego po stronie dostawcy, podzieloną na etapy.

SaaS dla wielu organizacji

Model SaaS  to sposób dostarczania oprogramowania w formie usługi. Dostęp do systemu ERP odbywa się np. poprzez przeglądarkę WWW, w formie wygodnej dla wielu użytkowników. SaaS współdzielony przez wiele organizacji aktualnie dominuje na rynku, a coraz więksi dostawcy ERP decydują się na tę formę udostępniania swoich produktów.

SaaS dla jednej organizacji

SaaS dla jednej firmy działa w modelu analogicznym do chmury prywatnej, z tym zastrzeżeniem, że oprogramowanie dostępne jest w poziomu WWW, bez konieczności instalowania klienta po stronie użytkownika systemu. Nadal jednak zarówno oprogramowanie, jak i niezbędna do obsługi infrastruktura serwisowane są w pełni przez dostawcę rozwiązania.

– ERP w chmurze staje się codziennością i standardem podobnym do popularnych pakietów oprogramowania biurowego. Uważam, że za kilka lat nawet mniejsze firmy będą budowały swoje procesy biznesowe z myślą o codziennej pracy na danych zawieszonych w chmurze. Przenoszenie dobrych praktyk z większych do mniejszych organizacji to sposób na rozwój biznesu i uzyskanie przewagi na wymagających rynkach – zaznacza Mariusz Gołębiewski z Abile Consulting.