Image Alt

Praca Zdalna

  /  Blog   /  Praca Zdalna

Rozpoczynają się wakacje – okres wypoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków i pracy. Ale nie dla wszystkich. Jeszcze w przedcovidowej rzeczywistości Glassdoor[1] informował, że przeciętny amerykański pracownik wykorzystuje tylko połowę przysługujących mu dni urlopowych, a zdecydowana większość pracuje będąc na wakacjach. Co trzeci pracownik rozważając urlop obawia się zaległości w pracy oraz uważa, że nikt inny w firmie nie będzie w

Według danych GUS w kwietniu 2020 roku pracę zdalną wykonywało w Polsce 16,7% osób. Odsetek ten spadł do końca września do ok. 6%. Zgodnie z tymi danymi ok. 80% Polaków, z uwagi na charakter pracy, nie ma możliwości wykonywania jej w formie zdalnej. Czy ten odsetek ulegnie zmianie dzięki wprowadzeniu przepisów dotyczących pracy zdalnej do kodeksu pracy oraz dzięki szybszej

Koronawirus zaskoczył polskie firmy. Wiele z nich nie jest przygotowana na wprowadzenie masowej pracy zdalnej. Problemy dotyczą zwłaszcza takich zadań jak: wnioski urlopowe, obieg faktur oraz rozliczenia księgowe, gdzie wciąż dokumenty przetwarza się głównie w formie papierowej, a nie cyfrowej. Ponieważ rodzaje problemów się powtarzają, stworzyliśmy serię gotowych pakietów dla firm i działów, które dopiero rozpoczynają proces cyfryzacji zadań biurowych.