Image Alt

Blog

  /  Blog (Page 3)

Według danych GUS do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o 4,4 mln osób. Mediana wieku ludności wyniesie ponad 52 lata, czyli o ok. 11 lat więcej niż obecnie, co oznacza, że ponad połowa mieszkańców Polski będzie miała ponad 50 lat. Tworzącą się w ten sposób lukę demograficzną na rynku pracy mogłyby przynajmniej w części zapełnić boty, do których

Według badania Abile 54% Polakom robotyzacja kojarzy się z maszyną na linii produkcyjnej. Jednak już co trzeci badany wskazuje, że robotyzacja to system informatyczny oparty na algorytmach. Jak wynika z raportu Gartnera 90% dużych organizacji na całym świecie zaadaptuje rozwiązania robotyzacji procesów (RPA) do końca 2022 roku. W Polsce ta technologia dopiero raczkuje. Zdaniem ekspertów Abile główne bariery rozwoju RPA

Przekonanie, że robotyzacja zabierze nam pracę, to jeden z najczęściej powtarzanych mitów na temat robotów biurowych (RPA). We wpisie wyjaśniamy jaka jest geneza strachu przed robotyzacją RPA oraz jak zmieniły się jej założenia z pełnej automatyzacji i redukowania etatów, na wspomaganie pracowników i zwiększanie ich efektywności. Bo chociaż roboty biurowe nie stanowią dla nas obecnie zagrożenia, to początkowa idea mogła

Najnowsze dane GUS oraz predykcje bankowych ekonomistów pokazują rzeczywistą skalę niepewności i problemów, z którymi muszą się mierzyć polscy przedsiębiorcy. Z jednej strony w czerwcu bieżącego roku, czyli już w trakcie szybkiego odmrażania gospodarki, odnotowano aż 478 122 zawieszonych firm, a liczba podmiotów wyrejestrowanych wzrosła o 48% w porównaniu do maja. Sytuacja jest nieprzewidywalna, a decyzje o zamknięciu firm często

Księgowość to branża w której bardzo odczuwalny jest ciągły niedostatek rąk do pracy. Sektor BPO/SSC przyciąga do siebie coraz większą liczbę finansowych i księgowych talentów oraz specjalistów, co jedynie pogłębia deficyt i zaostrza walkę o utrzymanie najlepszych pracowników. Przekłada się to na wysoki poziom rotacji kadr, rosnącą presję płacową, wysokie nakłady na rozwijanie kompetencji nowo zatrudnionych czy trudne do uzupełnienia

Koronawirus zaskoczył polskie firmy. Wiele z nich nie jest przygotowana na wprowadzenie masowej pracy zdalnej. Problemy dotyczą zwłaszcza takich zadań jak: wnioski urlopowe, obieg faktur oraz rozliczenia księgowe, gdzie wciąż dokumenty przetwarza się głównie w formie papierowej, a nie cyfrowej. Ponieważ rodzaje problemów się powtarzają, stworzyliśmy serię gotowych pakietów dla firm i działów, które dopiero rozpoczynają proces cyfryzacji zadań biurowych.

Obecna sytuacja zmusza firmy do zamykania biur i zapewnienia pracownikom z różnych działów możliwości pracy zdalnej w ich domach. Jest to egzamin na cyfrową dojrzałość polskich przedsiębiorstw. Niestety wiele organizacji tego testu nie przeszło i muszą jak najprędzej nadrobić braki. Problemy mnożą się zwłaszcza w działach fakturowania i rozliczeń czy księgowych: dublowanie się dokumentów papierowych i cyfrowych, opóźnienia w ewidencjonowaniu

Dla jakich firm przeznaczona jest robotyzacja procesów biznesowych (RPA)? Czy warto ją wprowadzić i jak szybko zwróci nam się ta inwestycja? Czy jest to trwałe rozwiązanie czy jedynie sezonowa moda, o której niedługo wszyscy zapomną? Są to typowe pytania, które stawia sobie kadra menedżerska zainteresowana wdrożeniem RPA w przedsiębiorstwie. W poniższym tekście rozwiewamy te wątpliwości. RPA zyskuje bardzo szybko na popularności,

Wdrożenie RPA oznacza konieczność zmierzenia się z wieloma potencjalnymi barierami. Początkowo nie wiadomo czego dokładnie, gdzie i w jakim zakresie potrzebuje firma. Które zadania biurowe można zrobotyzować? Jak na nową technologię zareagują pracownicy? Czego unikać i jak zmaksymalizować efektywność? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, doradzamy jak przygotować twoją firmę do zmian, które niesie ze sobą wprowadzenie robotyzacji procesów biznesowych (RPA). Jak przygotować pracowników

Robotyzacja procesów biznesowych (w skrócie RPA, z ang. Robotic Process Automation) to w ostatnim czasie jeden z najważniejszych tematów pojawiających się w dyskusjach o przyszłości prowadzenia firmy. Wielu menedżerów widzi w niej rozwiązanie na pogłębiający się deficyt kadrowy lub zbyt niską produktywność. Co to jest RPA, jak działa i co daje jej wdrożenie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym wpisie. Czym